Προώθηση ιστοσελίδας SEO & SES

Το επόμενο στάδιο το οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό για την ιστοσελίδα σας είναι το πλασάρισμα της στις υψηλότερες δυνατές θέσεις των μηχανών αναζήτησης. Αυτό γίνεται με δύο ξεχωριστές τεχνικές, το περισσότερο διαδεδομένο SEO (Search Engine Optimization) και το SES (Search Engine Submission).

SEO

Η πρώτη τεχνική έχει να κάνει με τη βελτιστοποίηση (optimization) της ιστοσελίδας σας έτσι ώστε να βγαίνει στις πρώτες θέσεις στις μηχανές αναζήτησης (search engines). Επειδή η τεχνική αυτή έχει να κάνει συνολικά με το site σας, μας βοηθάει να βρούμε τυχόν λάθη και να τα διορθώσουμε. Το SEO είναι μια διαδικασία που γίνεται χειροκίνητα και απαιτεί χρόνο. Η πείρα μας μας λέει ότι ολοκληρωμένη δουλειά κι ασφαλή αποτελέσματα έχουμε στους 4 μήνες, γι΄αυτό και το προτείνουμε στους πελάτες μας.

SES

Η δεύτερη τεχνική είναι το SES (αίτηση σε μηχανη αναζήτησης). Αυτή η τεχνική έχει να κάνει με την σύνδεση του site σας σε άλλες μηχανες αναζήτησης πέρα του google, καθώς και σε sites-οδηγούς με λέξεις κλειδιά. Έχουμε από την προσωπική μας εμπειρία sites που βγήκαν στην πρώτη σελίδα του google, μέσα από κάποιον από τους οδηγούς αυτούς, γι΄αυτό και εμείς χρησιμοποιούμε και αυτήν την τεχνική. Παρά το γεγονός ότι το SES γίνεται και αυτοποιημένα, εμείς προτιμούμε την χειροκίνητη μέθοδο, γιατί έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.