Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας

Η εταιρική σας ταυτότητα αποτελεί το σήμα αναγνωρισιμότητας της εταιρίας σας.
Ουσιαστικά είναι και η πρώτη διαφήμισή σας γι΄αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία όταν πρόκειται να σχεδιάσουμε μια εταιρική ταυτότητα. Είναι μια διαδικασία που προτιμούμε να της δίνουμε το χρόνο που απαιτείται, προκειμένου αυτό που θα παρουσιάσουμε στον πελάτη να ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτό που αντιπροσωπεύει η εταιρία του.

Το σήμα - λογότυπο στη γλώσσα του μάρκετινγκ - μπαίνει στα παραστατικά της εταιρίας, σε επιστολόχαρτα, σε επαγγελματικές κάρτες, σε ενημερωτικά έντυπα της εταιρίας και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο για τη σωστή προβολή της εταιρίας.

Βασικά στοιχεία μιας εταιρικής ταυτότητας αποτελούν:

 • Το λογότυπο
 • Η επαγγελματική κάρτα
 • Το επιστολόχαρτο
 • Ο φάκελος αλληλογραφίας
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Ευχαριστήριες κάρτες
 • Ευχετήριες κάρτες
 • Θήκες CD, DVD, MiniDiscs
 • Φάκελος εγγράφων - Ντοσιέ
 • Φυλλάδιο διαφημιστικής προβολής
 • Ενημερωτικό έντυπο προϊόντων & υπηρεσιών
 • Παραστατικά
 • Ιστοσελίδα